วัดสะตือพระพุทธไสยาสน์ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่าน : 0 ครั้ง

วัดสะตือ

สร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ พ.ศ. 2400 เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือขึ้นไปไม่ไกลนัก ที่เรียกว่า วัดสะตือ เพราะมีต้นสะตือใหญ่เป็นนิมิต ต่อเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้มาดำเนินการสร้างพระพุทธไสยาสน์แล้ว วัดสะตือจึงได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณพระนอนนี้และ เรียกนามตามชื่อตำบลว่า "วัดท่างาม" กาลต่อมา สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จไปทรงนมัสการพระพุทธบาท ได้เสด็จขึ้นที่ท่าตำบลนี้ 2 ครั้ง แต่นั้นมาจึงเรียกตำบลว่า "ตำบลท่าหลวง" และเรียกนามวัดว่า "วัดท่าหลวง" แต่ต่อมากลับไปเรียกว่า "วัดสะตือ" ตามนามเดิมอีก

วัดสะตือพระพุทธไสยาสน์

วัดสะตือ ตั้งอยู่เลขที่ 140 บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ตามหลักฐานเดิมวัดมีพื้นที่ประมาณ 37 ไร่ แม่น้ำป่าสักได้กลืนที่ดินวัดแหว่งเว้าไปทีละนิด ทีละหน่อย ตั้งแต่สร้างเขื่อนพระราม 6 เป็นต้นมา ที่ดินหน้าวัดหายลึกไปประมาณ 20 วา เมื่อทางกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินวัดให้ใหม่เหลือที่ดินซึ่งมีเนื้อที่เพียง 15 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา เลขที่โฉนดที่ดิน 7071 เลขที่ดิน 699 อาณาเขต ทิศเหนือยาว 240 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน ทิศใต้ยาว 40 เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชากร ทิศตะวันออกยาว 160 เมตร ติดต่อกับแม่น้ำแควป่าสัก ทิศตะวันตกยาว 240 เมตร ติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้าน